De Groene Heester is volop aan de slag.

Stukje uit het Heesterblad

Geplaatst door Jeannot op 27 februari, 2021

In het vorig Heesterblad konden we melden dat we dit jaar lekker aan de slag kunnen, omdat ons projectplan in de smaak viel bij de gemeente. Dat heeft ons subsidie opgeleverd om dit jaar een aantal activiteiten te ontplooien. Wij willen de Heesterbuurt laten zien dat het ook in onze wijk mogelijk is om minder energie te verbruiken om onze woningen te verwarmen. En dat dat zelfs leuk is om te doen, want zelfs kleine isolatiemaatregelen vergroten het comfort in huis en besparen geld.

Communicatie en informatieverstrekking

In het voorjaarsnummer van het Heesterblad laten we u weten hoe ver we inmiddels zijn. Onze eerste prioriteit is om met u te communiceren over wat we doen en wat er voor ontwikkelingen zijn op het gebied van duurzaamheid en groen in de wijk. Dat doen we vier keer per jaar via dit blad en regelmatig via onze online media. Naast onze website zijn we te vinden op:

Daarnaast plaatsen deelnemers van DGH berichten op hoplr.com (een site met een eigen deel voor de Heesterbuurt waar wijkbewoners met elkaar nieuwtjes kunnen uitwisselen en hulp kunnen aanbieden of vragen) en Nextdoor.nl (een soortgelijke site, maar dan meer voor heel Segbroek). Bezoek dus regelmatig onze media om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en van onze voortgang.

De Groene Heester wijst iedereen op dit moment op het gratis energiebespaarpakket dat de gemeente beschikbaar stelt. We hebben daar een filmpje over gemaakt dat op onze online media staat en Ruud Jacobs licht het nog een keer toe in een artikel dat elders op de website staat.

VVE's gezocht!

De Groene Heester zoekt VVE’s die bezig zijn hun meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) op te stellen of dit willen vernieuwen. Wij kunnen een viertal VVE’s gratis adviseren bij het opnemen van verduurzaming in hun MJOP’s. Opname van verduurzaming in een MJOP maakt dat de kosten van energiebesparing in de woning mee kunnen vallen. Als bijvoorbeeld het dak over vijf jaar onderhoud nodig heeft, kan je in je MJOP opnemen dat er dan ook isolatie aangebracht wordt. Omdat het dak dan toch aangepakt wordt, zijn de meerkosten van de isolatie beperkt. De verkregen subsidie maakt het mogelijk om de MJOP’s door deskundigen van het Haags Energie Initiatief te laten aanpassen. Een cadeautje voor deze VVE’s, maar vooral een bruikbaar voorbeeld voor alle VVE’s in de wijk (en daarbuiten).

Komend kwartaal gaan onze deskundigen aan de slag met de eerste VVE, uit de Ligusterstraat. Wilt ook u met uw VVE gebruik maken van deze mogelijkheid? Neem dan contact op met Jeannot.

Laatste ontwikkelingen

Verder is het nog niet van alles exact duidelijk hoe het gaat lopen. Zo zijn we nu nog in gesprek met de woningcorporaties over het renoveren van een appartement tot een gasloze modelwoning. Een andere onbekende factor: wat gaan de coronamaatregelen ons voor mogelijkheden bieden om activiteiten in de wijk te organiseren? Volg ons voor de recente stand van zaken op de social media en op onze website.